เธญเธดเธญเธด
 

 

 

 

 

 

 

 


 สถิติบุคลากร


รายงานการประชุม ก.บ.ม.


หนังสือเวียน


เครื่องแบบพนักงาน


ค้นหาบุคลากร


หลักเกณฑ์ประเมินผล 2554


ระบบสารสนเทศบุคลากร


กำหนดการประชุม
ก.บ.ม. ปี 2557

ค้นหาบัตรบุคลากร

ตรวจสอบ
ตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ประกาศผลการคัดเลือก


รับสมัครงาน

สมัครงาน

จรรยาบรรณบุคลากร

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

Facebook


สวัสดิการ
     

 

    เรื่อง : โครงการปฐมนิเทศพนักงานใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557
รายละเอียด : กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ 2557โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย สมัปปิโต ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นปร  (อ่านต่อ)


     
.................................................................................................................................................................

    เรื่อง : งานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2557
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2557 เวลา 18.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ ต้อนรับปีใหม่ 2557 ที่ร้านอาหารแผ่นดินทอง จังหวัดมหาสารคาม มีกิจกรรมจับสลากมอบของขวัญปีใหม่ การจั  (อ่านต่อ)


     
.................................................................................................................................................................

    เรื่อง : โครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ"
รายละเอียด : ในวันพุธ ที่ 11 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้จัดโครงการ "Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลและแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพ  (อ่านต่อ)


     
.................................................................................................................................................................

    เรื่อง : โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2556 เวลา 08.30-15.45 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานและความก้าวหน้าในสายงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (สายสนับสนุน) หัวข้  (อ่านต่อ)


     
.................................................................................................................................................................

    เรื่อง : โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศและแหล่งทุนการศึกษา
รายละเอียด : เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 เวลา 08.30-12.00 น. กองการเจ้าหน้าที่ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการศึกษาต่อในต่างประเทศและแหล่งทุนการศึกษา ณ ห้องประชุม SC1-200 อาคารวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาล  (อ่านต่อ)


     
.................................................................................................................................................................

 
 

กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์
0-4375-4255 โทรสาร 0-4375-4255
All site contents copyright @ 2012
 http://www.pd.msu.ac.th
Contract Administrator methawongkhamta@gmail.com

eng/